BİRİLERİ VAR!

Söz konusu vatansa gerisi teferruat diyen birileri mutlaka var!